Our Team

רבנים

אמירית רוזן היא הרבה של קהילת מורשת אברהם בירושלים יחד עם בן זוגה הרב דוד גודמן במודל רבנות משותפת. אמירית קיבלה את הסמכתה לרבנות מבית המדרש לרבנים על שם שכטר. בעלת תואר ראשון בלימודי מזרח תיכון ומחשבת ישראל מאוניברסיטת בן גוריון ותואר שני בתחומי המדרש וההלכה ממכון שכטר. רבה אמירית היא חלק מסגל מכון פרדס ללימודי יהדות ושותפה מייסדת של היוזמה הבין-דתית בנגב. בנוסף לכך אמירית פעילה ביוזמות חברתיות הפועלת לחיזוק מרקם החיים המשותפים בין אוכלוסיות ודתות שונות בישראל. אמירית מעורבת במעגלי תפילה ובהעצמת חוויה רוחנית בין-דורית קהילתית.

דוד גודמן הוא רב קהילת מורשת אברהם בירושלים יחש עם זוגתו הרבה אמירית רוזן במודל רבנות משותפת. דוד הוסמך לרבנות בבית מדרש הראל בשנת 2019 והוא בעל תואר ראשון בפילוסופיה ומדע המדינה ותואר שני בפילוסופיה מהאוניברסיטה העברית. דוד חוקר את תולדות הפילוסופיה במאה העשרים, עם דגש על התפר שבין פילוסופיה, תיאולוגיה ואסתטיקה. לאורך השנים דוד מעורב ביוזמות חברתיות ותרבותיות בירושלים וכן בפעילות ושיח בין דתי. כיום דוד משמש כחבר בוועד המנהל של 'קול רבני לזכויות אדם'.

הוועדה

צוות

Item added to cart.
0 items - 0.00